Euphides
Organisatieadvies voor de publieke sector

Euphides werd in 2007 opgericht door Femke Polman.

Femke heeft een ruime ervaring in advieswerk op het snijvlak van organisatie en ICT binnen de overheid. Deze ervaring deed zij op bij zowel rijks- als gemeentelijke overheden. Femke’s kracht zit in het bij elkaar brengen van mensen, het verenigen van belangen en het bedenken van nieuwe, innovatieve oplossingen voor gecompliceerde vraagstukken. Zij kan daarbij een beroep doen op een sterk analytisch vermogen en uitstekende communicatieve en relationele vaardigheden.

Femke is breed inzetbaar, zowel binnen het e-overheid domein als daarbuiten. Met veel energie begeleidt zij workshops en geeft zij presentaties en trainingen die u inhoudelijk verder helpen en uw organisatie enthousiasmeren. Als projectleider weet zij mensen te motiveren om binnen de gestelde randvoorwaarden de gewenste resultaten te bereiken.